Östlig gulärla / Eastern Yellow Wagtail, Trelleborg 2021
Östlig gulärla / Eastern Yellow Wagtail, Trelleborg 2021
Hökuggla / Northern Hawk Owl, Hallandsåsen 2021
Hökuggla / Northern Hawk Owl, Hallandsåsen 2021
Hökuggla / Northern Hawk Owl, Hallandsåsen 2021
Hökuggla / Northern Hawk Owl, Hallandsåsen 2021
Skedand / Northern Shoveler, Fredentorp 2021
Skedand / Northern Shoveler, Fredentorp 2021
Gulsparv / Yellowhammer, Lervik 2021
Gulsparv / Yellowhammer, Lervik 2021
Svarthalsad trast / Black-throated Thrush, Sjörröd 2021
Svarthalsad trast / Black-throated Thrush, Sjörröd 2021
Rördrom / Great Bittern, Torna Hällestad 2021
Rördrom / Great Bittern, Torna Hällestad 2021
Skärsnäppa / Purple Sandpiper, Limhamn 2021
Skärsnäppa / Purple Sandpiper, Limhamn 2021
Rördrom / Great Bittern, Rönneå mynning 2021
Rördrom / Great Bittern, Rönneå mynning 2021
Kungsfiskare / Common Kingfisher, Fredentorp 2021
Kungsfiskare / Common Kingfisher, Fredentorp 2021
Pärluggla / Tengmalm's Owl, Almåsa 2021
Pärluggla / Tengmalm's Owl, Almåsa 2021
Praktejder / King Eider, Laxvik 2021
Praktejder / King Eider, Laxvik 2021
Snösparv / Snow Bunting, Morup 2021
Snösparv / Snow Bunting, Morup 2021
Gråhakedopping / Red-necked Grebe, Lunds reningsverk 2021
Gråhakedopping / Red-necked Grebe, Lunds reningsverk 2021
Knipa / Common Goldeneye, Lunds reningsverk 2021
Knipa / Common Goldeneye, Lunds reningsverk 2021
Sothöna / Eurasian Coot, Lunds reningsverk 2021
Sothöna / Eurasian Coot, Lunds reningsverk 2021
Kornsparv / Corn Bunting, Vikhög 2021
Kornsparv / Corn Bunting, Vikhög 2021
Svarthakad buskskvätta / Common Stonechat, Sjöstorps ängar 2021
Svarthakad buskskvätta / Common Stonechat, Sjöstorps ängar 2021
Fisktärna / Common Tern, Lunds reningsverk 2021
Fisktärna / Common Tern, Lunds reningsverk 2021
Skrattmås / Black-headed Gull, Lunds reningsverk 2021
Skrattmås / Black-headed Gull, Lunds reningsverk 2021
Stare / Common Starling, Stångbydammen 2021
Stare / Common Starling, Stångbydammen 2021
Kärrsnäppa / Dunlin, Stavstensudde 2021
Kärrsnäppa / Dunlin, Stavstensudde 2021
Ladusvala / Barn Swallow, Flyinge 2021
Ladusvala / Barn Swallow, Flyinge 2021
Tuvsnäppa / Pectoral Sandpiper, Vejbystrand 2021
Tuvsnäppa / Pectoral Sandpiper, Vejbystrand 2021
Rödstrupig piplärka / Red-throated Pipit, Vejbystrand 2021
Rödstrupig piplärka / Red-throated Pipit, Vejbystrand 2021
Tajgasångare / Yellow-browed Warbler, Falsterbo fyr 2021
Tajgasångare / Yellow-browed Warbler, Falsterbo fyr 2021
Berguv / Eurasian Eagle Owl, Kämpingedungen 2021
Berguv / Eurasian Eagle Owl, Kämpingedungen 2021
Videsparv / Rustic Bunting, Ribbersborg Malmö 2021
Videsparv / Rustic Bunting, Ribbersborg Malmö 2021
Smålom / Red-throated Diver, Hovs hallar 2021
Smålom / Red-throated Diver, Hovs hallar 2021
Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat, Vargön 2021
Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat, Vargön 2021
Lappuggla / Great Grey Owl, Malmö 2021
Lappuggla / Great Grey Owl, Malmö 2021
Hornuggla / Long-eared Owl, Furulund 2021
Hornuggla / Long-eared Owl, Furulund 2021

You may also like

Back to Top