Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Valdemarsro Malmö 2017
Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Valdemarsro Malmö 2017
Rödvingetrast / Redwing, Stångby 2017
Rödvingetrast / Redwing, Stångby 2017
Smådopping / Little Grebe, Lunds reningsverk 2017
Smådopping / Little Grebe, Lunds reningsverk 2017
Grönsiska / Eurasian Siskin, Furulund 2017
Grönsiska / Eurasian Siskin, Furulund 2017
Vittrut / Glaucous Gull, Kivik 2017
Vittrut / Glaucous Gull, Kivik 2017
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2017
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2017
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2017
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2017
Buskskvätta / Whinchat, Sjöstorps ängar 2017
Buskskvätta / Whinchat, Sjöstorps ängar 2017
Gulärla / Yellow Wagtail, Vombs ängar 2017
Gulärla / Yellow Wagtail, Vombs ängar 2017
Sånglärka / Eurasian Skylark, Vombs ängar 2017
Sånglärka / Eurasian Skylark, Vombs ängar 2017
Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher, Fredenstorp 2017
Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher, Fredenstorp 2017
Halsbandsflugsnappare / Collared Flycatcher, Kävlinge golfbana 2017
Halsbandsflugsnappare / Collared Flycatcher, Kävlinge golfbana 2017
Brushane / Ruff, Vombs ängar 2017
Brushane / Ruff, Vombs ängar 2017
Mindre flugsnappare / Red-breasted Flycatcher, Torna Hällestad 2017
Mindre flugsnappare / Red-breasted Flycatcher, Torna Hällestad 2017
Korttålärka / Greater Short-toed Lark, Örtofta 2017
Korttålärka / Greater Short-toed Lark, Örtofta 2017
Aftonfalk / Red-footed Falcon, Krankesjön 2017
Aftonfalk / Red-footed Falcon, Krankesjön 2017
Sothöna / Eurasian Coot, Ribersborg Malmö 2017
Sothöna / Eurasian Coot, Ribersborg Malmö 2017
Tornfalk / Common Kestrel, Falsterbo 2017
Tornfalk / Common Kestrel, Falsterbo 2017
Skrattmås / Black-headed Gull, Falsterbo 2017
Skrattmås / Black-headed Gull, Falsterbo 2017
Lärkfalk / Eurasian Hobby, Falsterbo 2017
Lärkfalk / Eurasian Hobby, Falsterbo 2017
Smalnäbbad simsnäppa / Red-necked Phalarope, Skillinge 2017
Smalnäbbad simsnäppa / Red-necked Phalarope, Skillinge 2017
Gräsand / Mallard, Lund 2017
Gräsand / Mallard, Lund 2017
Rödstjärt / Common Redstart, Ottenby Öland 2017
Rödstjärt / Common Redstart, Ottenby Öland 2017
Prärielöpare / Buff-breasted Sandpiper, Ottenby Öland 2017
Prärielöpare / Buff-breasted Sandpiper, Ottenby Öland 2017
Kungsfågel / Goldcrest, Gammalsby Öland 2017
Kungsfågel / Goldcrest, Gammalsby Öland 2017
Alkekung / Little Auk, Båstad 2017
Alkekung / Little Auk, Båstad 2017
Tofsmes / Crested Tit, Vombs furu 2017
Tofsmes / Crested Tit, Vombs furu 2017
Röd glada / Red Kite, Vombs ängar 2017
Röd glada / Red Kite, Vombs ängar 2017

You may also like

Back to Top