Östlig gulärla / Eastern Yellow Wagtail, Trelleborg 2020
Östlig gulärla / Eastern Yellow Wagtail, Trelleborg 2020
Salskrake / Smew, Fredentorp Lund 2020
Salskrake / Smew, Fredentorp Lund 2020
Lappuggla / Great Grey Owl, Traneröds mosse 2020
Lappuggla / Great Grey Owl, Traneröds mosse 2020
Svarthakad buskskvätta / Common Stonechat, Lundåkrabukten 2020
Svarthakad buskskvätta / Common Stonechat, Lundåkrabukten 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2020
Skäggdopping / Great Crested Grebe, Lunds reningsverk 2020
Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Alnarpsparken 2020
Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Alnarpsparken 2020
Skärfläcka / Pied Avocet, Kriminaldammen 2020
Skärfläcka / Pied Avocet, Kriminaldammen 2020
Pärluggla / Tengmalm's Owl, Traneröds mosse 2020
Pärluggla / Tengmalm's Owl, Traneröds mosse 2020
Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Traneröds mosse 2020
Brandkronad kungsfågel / Firecrest, Traneröds mosse 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Spillkråka / Black Woodpecker, Äskebäskan 2020
Gräshoppsångare / Common Grasshopper Warbler, Lunds reningsverk 2020
Gräshoppsångare / Common Grasshopper Warbler, Lunds reningsverk 2020
Kungsfiskare / Common Kingfisher, Kävlinge 2020
Kungsfiskare / Common Kingfisher, Kävlinge 2020
Aftonfalk / Red-footed Falcon, Sjöstorps ängar 2020
Aftonfalk / Red-footed Falcon, Sjöstorps ängar 2020
Videsparv / Rustic Bunting, Ribbersborg Malmö 2020
Videsparv / Rustic Bunting, Ribbersborg Malmö 2020
Taltrast / Song Thrush, Ottenby 2020
Taltrast / Song Thrush, Ottenby 2020
Strömstare / White-throated Dipper, Jordbodalen 2020
Strömstare / White-throated Dipper, Jordbodalen 2020

You may also like

Back to Top