Större gulbena / Greater Yellowlegs, Björkäng 2018
Större gulbena / Greater Yellowlegs, Björkäng 2018
Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat, Vargön 2022
Rubinnäktergal / Siberian Rubythroat, Vargön 2022
Svarthuvad sparv / Black-headed Bunting, Kullen 2013
Svarthuvad sparv / Black-headed Bunting, Kullen 2013
Ismås / Ivory Gull, Båstad 2013
Ismås / Ivory Gull, Båstad 2013
Natthäger / Black-crowned Night Heron, Trelleborg 2014
Natthäger / Black-crowned Night Heron, Trelleborg 2014
Baltimoretrupial / Baltimore Oriole, Förslöv 2023
Baltimoretrupial / Baltimore Oriole, Förslöv 2023
Vitgumpad buskskvätta / Eastern Stonechat (hemprichii), Morup 2014
Vitgumpad buskskvätta / Eastern Stonechat (hemprichii), Morup 2014
Rödstrupig sångare / Subalpine Warbler, Knäbäcksdösen 2016
Rödstrupig sångare / Subalpine Warbler, Knäbäcksdösen 2016
Tajgablåstjärt / Red-flanked Bluetail, Malmö 2023
Tajgablåstjärt / Red-flanked Bluetail, Malmö 2023
Busksångare / Blyth's Reed Warbler, Norra Hultarp 2014
Busksångare / Blyth's Reed Warbler, Norra Hultarp 2014
Stäppörn / Steppe Eagle, Sillesjö 2015
Stäppörn / Steppe Eagle, Sillesjö 2015
Blåvingad årta / Blue-winged Teal, Lunds reningsverksdammar 2023
Blåvingad årta / Blue-winged Teal, Lunds reningsverksdammar 2023
Sibirisk järnsparv / Siberian Accentor, Eckelsudde 2016
Sibirisk järnsparv / Siberian Accentor, Eckelsudde 2016
Mindre lira / Manx Shearwater, Skummeslövsstrand 2018
Mindre lira / Manx Shearwater, Skummeslövsstrand 2018
Större beckasinsnäppa / Long-billed Dowitcher, Påarp 2018
Större beckasinsnäppa / Long-billed Dowitcher, Påarp 2018
Tajgasångare / Yellow-browed Warbler, Falsterbo fyr 2021
Tajgasångare / Yellow-browed Warbler, Falsterbo fyr 2021
Videsångare / Radde's Warbler, Stenåsa 2022
Videsångare / Radde's Warbler, Stenåsa 2022

You may also like

Back to Top