Lövvårtbitare / Speckled Bush Cricket  , Stångby 2020
Lövvårtbitare / Speckled Bush Cricket , Stångby 2020
Kamgräsfjäril / Small Heath , Vallkärra 2021
Kamgräsfjäril / Small Heath , Vallkärra 2021
Vinbärsfuks / Comma, Örtofta 2021
Vinbärsfuks / Comma, Örtofta 2021
Höstmosaiktrollslända / Migrant Hawker, Klingavälsån mynning 2021
Höstmosaiktrollslända / Migrant Hawker, Klingavälsån mynning 2021
Bred trollslända / Broad-bodied Chaser, Rosendal 2023
Bred trollslända / Broad-bodied Chaser, Rosendal 2023

You may also like

Back to Top