Stavhoppare
Stavhoppare
Donovan Bailey på 100 meter
Donovan Bailey på 100 meter
Michael Johnson vann 400 meter på världsrekordet 43,18
Michael Johnson vann 400 meter på världsrekordet 43,18
Jenny Kallur
Jenny Kallur
Jolanda Ceplak och Stephanie Graf
Jolanda Ceplak och Stephanie Graf
Carolina Klüft
Carolina Klüft
Christian Olsson
Christian Olsson
Toby Stevenson
Toby Stevenson
Patrik Kristiansson
Patrik Kristiansson

You may also like

Back to Top